Wielu z nas kojarzy się praca komornika z czymś bardzo nieprzyjemnym trudnym, ale i zarazem bardzo zarobkowym zawodem. Oczywiście jest, tak jak jest, wyżej napisane. Jednak bardzo mało z nas zdaje, sobie sprawę co trzeba, spełniać, by zostać takowym komornikiem sądowym. W tym artykule szczegółowo omówimy, co musi, spełniać taka osoba, która stara się o takie to stanowisko pracy.

Najważniejsze wymogi to:

Wykształcenie komornika.

Wiele osób nie wie, ale prawnik musi ukończyć studia prawnicze. Niestety to nie wszystko, ów osoba starająca się na te stanowisku musi mieć tytuł magistra. Jakby na tym się kończyło, byłoby łatwo się dostać do takiej pracy, jednak to nie wszystko. Poznaj pozostałe wymogi.

Pozostałe wymogi do pracy w zawodzie komornika.

1. Każdy, kto chciałby, zostać komornikiem musi, mieć obywatelstwo polskie.

2. Musisz, mieć ukończone już 26-rok życia jest, to minimalny wiek, by dostać się na ten zawód.

3. Kandydat musi mieć też pełną zdolność do czynienia takowych prawnych czynności.

4. Kandydat nie może mieć negatywną opinię publiczną.

5. Osoba taka, która stara, się na stanowisko komornika nie może, posiadać wyroku, bądź podejrzeń o przestępstwie.

6. Takowa osoba musi też mieć zdolność psychiczną, jak i fizyczną do czynienia tego zawodu.

7. Musi odbyć aplikację komorniczą i złożyć takowe egzaminy komornicze.

8. Musi przepracować co najmniej 2 lata w charakterze takowego asesora komorniczego.

Podsumowanie.

Zostanie, komornikiem sądowym nie jest, takie to proste jak mogłoby się wydać wiele osobom. Niestety takowa praca jest bardzo niewdzięczna i zarazem ciężka. Często też taki komornik spotyka się z trudnościami rodzin i wieloma innymi elementami dlatego, też musi posiadać dobrą psychikę i musi się badać na zdrowie psychiczne minimum raz na pół roku. Wiele to wymagań i wiele wyrzeczeń wiążę się z takim o to stanowiskiem. Dlatego, też przed podjęciem decyzji warto się zapoznać z wymogami pracy w tym zawodzie.